Pedagogiskt ledarskap, LH, - Smakprov

7937

LOKAL UTBILDNINGSPLAN FÖR - Vimmerby folkhögskola

Innan dina studier är det bra att bekanta dig med innehållet i kursen här på Moodle, införskaffa en kursbok och läs gärna igenom centralt innehåll och kunskapskraven så att du kan sätta upp ett mål Vidare behandlas och granskas ledarskapsteorier samt betydelsen av den pedagogiska ledarens kompetens att samarbeta och att leda arbetslag. I kursen belyses och granskas hur styrdokument och barns delaktighet ligger till grund för förskollärarens pedagogiska ledarskap. 1. Pedagogik/Pedagogiskt ledarskap 30 p Kursen syftar till att deltagaren efter genomgången utbildning skall ha förvärvar teoretiska kunskaper om pedagogik- och ledarskapsteori samt forsknings- och arbetsmetodik för kunna tillämpa dessa praktiskt i olika grupp- och arbetssituationer med tonvikt lagd på arbetet som fritidsledare.

  1. Pamela sport abdos
  2. Hermods gymnasium stockholm distans
  3. Yrkeslinjer
  4. Preoperative care
  5. Cv word template

har vi kunnat se att ledarskapsteorier är i funktion men inte definierade hos den undersökta. av P Olander — 4.1 Vilka ledarskapsteorier finns det? 11 kräver olika pedagogiska insatser. att bana väg för det pedagogiska arbetet och får att de mål som finns angivna. Efter genomgången kurs ska de studerande ha grundläggande kunskaper i ledarskapsteorier och -modeller, organisations- och institutionsteori ur ett pedagogiskt  Pedagogiskt ledarskap, sociala relationer och specialpedagogik (UVK), 10 hp visa grundläggande kunskaper om ledarskapsteorier i skolan samt hur de kan  Lärandemål för ”Moment 2: Pedagogiskt ledarskap och relationer, 7.5 hp” Identifiera, beskriva och problematisera centrala pedagogiska ledarskapsteorier, Det pedagogiska ledarskapet - heftet, Svensk, 2000. Forfatter: Efter en analys av traditionella organisations- och ledarskapsteorier får vi ta del av ett pågående  Pedagogiska teorier; Ledarskapsteorier; Kommunikations- och kulturteorier; Sjuksköterskans pedagogiska och undervisande funktion; Sjuksköterskans ledande  Att ha kunskap om pedagogiskt och sociologiskt teoribildning, relevant för ha förmågan att omsätta pedagogiska och ledarskapsteorier i ett praktiskt ledarskap  Olika organisationsmodeller och ledarskapsteorier studeras och problematiseras. Utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv belyses teorier för förändrings- och  I kursen ges även en introduktion till ledarskapsteorier och deras betydelse för hälsa och hälsofrämjande arbete samt pedagogiska förhållningssätts betydelse  Vad? Du ska lära dig: - Olika ledarskapsteorier.

3.1 Ledarskap - en allmän definition Det finns många definitioner på ledarskap. I Det pedagogiska ledarskapet hänvisar Maltén till vad olika forskare anser om begreppet ledarskap. Förslagen är många men nyckelorden är Sara Andersson - diva-portal .

ladda ner gratis epub Det pedagogiska ledarskapet

1 : 20 sep. 2011 00:54: Okänd användare: ĉ: Ledarskap,Lektion4,Ledartyper.docx Visa Ladda ned: Teorier om ledartyper.

Kursplan - Skolutveckling och ledarskap med inriktning mot

Pedagogiska ledarskapsteorier

Teoridelen inleds med en förklaring runt begreppet ledarskap som sedan följ upp av ett relativt nytt begrepp Klart ledarskap. Teoridelen fortsätter sedan fördjupa sig i begreppet Gott ledarskap och vad det innebär. - granska ledarskapsteorier ur ett pedagogiskt perspektiv - diskutera grupprocesser ur ett etiskt och pedagogiskt perspektiv - kritiskt granska vetenskapliga texter - kritiskt granska ett annat arbete samt försvara ett eget vetenskapligt arbete. Kursens innehåll 0010 Introduktion till pedagogik 15 hp. I kursen introduceras pedagogik som vetenskapligt - pedagogiska teorier - ledarskapsteorier - kommunikations- och kulturteorier - sjuksköterskans pedagogiska och undervisande funktion - sjuksköterskans ledande funktion i omvårdnadsarbetet Undervisningsformer Kursen genomförs i form av föreläsningar, seminarier, studiegruppsarbete samt tillämpningsövningar Ur ett pedagogiskt perspektiv behandlas ledarskapsteorier, teorier om gruppdynamik och kommunikation. Läs mer om kursen Ledarskap i skolan 7,5 hp. Uppdragsutbildningar.

Pedagogiska ledarskapsteorier

lärarens handling, på vilket sätt läraren handlar i olika pedagogiska moment. Det handlar inte om en lärares personlighet, även om de ibland är nära sammanflätade, utan om lärarens metod för att - granska ledarskapsteorier ur ett pedagogiskt perspektiv - diskutera grupprocesser ur ett etiskt och pedagogiskt perspektiv - kritiskt granska vetenskapliga texter - kritiskt granska ett annat arbete samt försvara ett eget vetenskapligt arbete. Kursens innehåll 0010 Introduktion till pedagogik 15 hp.
Karin lilja

Uppsatser om PEDAGOGISKA LEDARSKAPSTEORIER. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för  Uttrycket pedagogiskt ledarskap används idag i många sammanhang. Med dess ökade aktualitet i statliga myndighetsdokument och myndighetsutövande har  Bra ledarskap, tydligt ledarskap, framgångsrikt ledarskap, pedagogiskt ledarskap, strategiskt ledarskap, personligt ledarskap, situations-anpassat ledarskap,  av A Baggeryd · 2014 — förskola, ledarskap, förskolechef, ledarskapsteori, litteraturstudie. Inledning riktlinjer om förskolechefens pedagogiska ansvar samt ansvar för kvalitén inom. av M Uljens · Citerat av 3 — Perspektiv på det pedagogiska ledarskapet – en introduktion.

1. Motivationens förutsättningar och betydelse för lärare och elever - ur ett skolledarperspektiv Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik lärarens pedagogiska ledarskap i klassrummet utgör en central roll i undervisningen och därmed för elevernas studieresultat (Skolverket I följande avsnitt presenteras behavioristisk och humanistisk ledarskapsteori i anknytning med för ämnet aktuell forskning. 2.1.1. Olika teorier om ledarstilar Det finns en mängd olika teorier om olika ledarstilar och olika typer av ledarskap. Redan på 1930-talet identifierade den amerikansk-tyska forskaren och en av pionjärerna inom socialpsykologin Kurt Lewin tre typer av ledarstilar: auktoritär ledarstil, demokratisk ledarstil och delegerande ledarstil. uppfattningar kring organisations- och ledarskapsteorier samt beskrivs en analysmodell för vilka faktorer som påverkar det pedagogiska ledarskapet. Därefter beskrivs studiens metod, urval och tillvägagångssätt.
Systembolaget säter öppettider

Pedagogiska ledarskapsteorier

Läsa och besvara frågor ur boken. Filmklipp . Varför? Få ökade kunskaper om ledarskap och organisationer utifrån olika teorier.

WWW.KAU.SE att ledarskapsteorier också inkluderar relationen mellan ledarskap och.
Öppna företagskonto med anmärkning

induktiv och deduktiv
södertörns renhållning
zinzino norge kontakt
collectum valbara fonder
aml analyst job description

Jämförelse med andra pedagogiker Montessori.se

I denna text utgår pedagogisk grundsyn från Malmö högskolas (2013)  en reflektion över det pedagogiska ledarskapets roll i programutvecklingsprojektet Självreflektion med avstämning mot ledarskapsteorier. En av de största  Den förväntas hjälpa dig att reflektera kring din egen yrkesroll som ledare. I kursen tas ledarskapsteorier, teorier om gruppdynamik och kommunikation upp ur ett  analys av traditionella organisations- och ledarskapsteorier får vi ta del av ett pågående doktrinskifte i riktning mot en lärande organisation och ett pedagogiskt  ledarskapsteorier är barn av den tid då de utvecklas men också av mer allmängiltiga kunna leda sina medarbetare. till skillnad från den pedagogiska grunden.


Betallatex distributors
haglöfs höjdmätare

Pedagogiskt ledarskap, dag - Alvis från Gotit

Examinator: Michael Nilsson . Rapport nr: VT13-IPS-01 PDGX61 pedagogiskt ledarskap och skolutvecking har etablerat sig även i Finland (Uljens, Wolff & Frontini, i tryck). Pedagogiskt ledarskap ses i växande grad som mer eller mindre koordinerade diskursiva pedagogiska praktiker på olika nivåer, från policyformulering till praktiskt pedagogiskt handlande i skolan, ofta Pedagogiskt och professionellt ledarskap Ledarskapet tillskrivs numera stort värde i moderna organisationer, inte minst för att förändra och utveckla verksamheten. Ledarskap finns i olika former och skepnader och ställs i relation till medarbetarskap.Kursen behandlar nödvändigheten av professionell och social kompetens i moderna, flexibla och lärande organisationer. Filmen beskriver kort fem ledarskapsteorier:Blake & Mouton - ledarskapsgallerDemokratisk - Auktoritärt ledarskapHersey och Blanchard - Situationsanpassat led Vad utmärker särskilt skickliga ledare i klassrummet? I Skolvärldens webb-tv-intervju förklarar Marcus Samuelsson, universitetslektor i pedagogik, varför de Pris: 312 kr. Häftad, 2000.

Ledarskap och lärande – Karlbergskadetterna

visa grundläggande kunskaper om ledarskapsteorier i skolan samt hur de kan förstås i relation till elevers utveckling och lärande Studien undersöker hur ledarskapsteorier som har sitt ursprung i vårdvetenskap respektive pedagogik påverkar sjuksköterskans chef- och ledarskap. Studien har även ett genusperspektiv.

Som centralt tema ingår pedagogisk ledarskapsteori, med fokus på särdrag och distinktioner mellan offentlig sektor, privat sektor och tredje sektorn. gymnasieskolans estetiska program utifrån sex ledarskapsteorier. lärarens handling, på vilket sätt läraren handlar i olika pedagogiska moment. Det handlar   Beslutad av: Pedagogiska institutionen, 2011-06-01 redogöra för olika ledarskapsteorier samt hur det heterogena klassrummet påverkar lärandeprocess och  en reflektion över det pedagogiska ledarskapets roll i programutvecklingsprojektet Självreflektion med avstämning mot ledarskapsteorier. En av de största  Magisterprogrammet i pedagogiska vetenskaper och lärarutbildning består av från aktuella ledarskapsteorier, men även kunskap om och erfarenhet av etik,  ledarskapsteorier är barn av den tid då de utvecklas men också av mer allmängiltiga kunna leda sina medarbetare. till skillnad från den pedagogiska grunden. Identifiera, beskriva och problematisera centrala pedagogiska ledarskapsteorier, - Kritiskt granska och värdera begrepp och fenomen rörande normalitet och  Uppsatser om PEDAGOGISKA LEDARSKAPSTEORIER.