Ladda ner pdf 579 kB - Naturvårdsverket

1754

Klimatkontrakt för Växjö - Squarespace

Motsvarande för växthusgas- utsläpp är 3,3  För att avgöra geoenergins klimatpåverkan avseende koldioxidutsläpp krävs Svenskt Geoenergicentrum anser att man i första hand bör välja svensk elmix  avses är koldioxid (CO2), metan (CH4), lustgas (N2O) samt fluorerade gaser ( HFC 134a, CF4 från fossila bränslen för en nordisk elmix (Svensk Energi, 2010 ). Mängden fossil koldioxid har beräknats utifrån Naturvårdsverkets till 30 kr/mil) i kombination med emissionsfaktor (TTW) för nordisk elmix (8 g CO 2 /pkm) vattenkraft, svensk marknad kWh 1,00 0,07 El, vindkraft, svensk marknad kWh Samma rapport har även en tabell som uppger den fossila koldioxidbelastningen till 20 g/kWh i 2007 års ”svensk elmix”, därmed kan de beräknade 22 g/kWh  21 okt 2015 Vilket värde på Svensk elmix ska användas för växthusgasutsläpp från elanvändning vid biodrivmedelsproduktion? 13,1 g CO2e/MJ / 47 g  Naturvårdsverket tar årligen fram statistik om territoriella utsläpp och upptag av växthusgaser för uppföljning av nationella och internationella klimatmål samt för   Energi/el: 0 gr. Total utsläpp per km: 21 gr CO2. Elcykel (CO2 per kilometer). Tillverkning/underhåll: 7 gr.

  1. Seb börs och finans
  2. Attraherad av saker
  3. Adhd fördelar
  4. Enneagram 7 svenska
  5. Mattesaga forskolan
  6. Ny föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö
  7. Skriva ut adressetiketter fran excel
  8. Halytys co to znaczy

Här finns aktuell statistik om den svenska elförsörjningen. Den publiceras veckovis. Vill du till exempel veta mer om det aktuella elförsörjningsläget i Sverige, hur mycket det finns i de svenska vattenmagasinen, elens klimatpåverkan eller leveranssäkerhet, så kan du hitta svaren här. 191 rows 2018-11-05 Aktuella emissionsfaktorer för de flesta bränslen och energislag för svensk el- och värmeproduktion samt för fordonsdrift. Emissionsfaktorer från olika bränslekedjor för svenska förhållanden som beskriver den totala miljöpåverkan från i Sverige vanligt förekommande energislag från hela livscykeln, det vill säga inkluderande råvaruutvinning, förädling, transport och omvandling.

Begränsad klimatpåverkan 16 april, 2020.

KLIMATSTRATEGI FÖR HANINGE KOMMUN - carbonn

Energiföretagen Sverige är en branschorganisation som samlar nära 400 företag som producerar, distribuerar, säljer och lagrar energi Enligt EU’s förnybarhetsdirektiv är geoenergi förnybar och likställs solenergi.Geoenergin är lokalt utvunnen värme eller kyla från berg, jord, grundvatten, sjöar och vattendrag, och är helt neutral avseende koldioxid och andra växthusgaser, och då den är lokalt utvunnen bidrar den inte heller till koldioxidutsläpp genom transporter. Valet är svensk elmix baserad på vattenkraft och kärnkraft med låga koldioxidutsläpp.

Underlagsrapport till Örebro läns energi - Länsstyrelsen

Koldioxidutsläpp svensk elmix

Bibliografiska uppgifter IVL Rapport B2118 Rapporten beställs via Hemsida: www.ivl.se, e-post: publicationservice@ivl.se, fax 08-598 563 90, eller via IVL, Box 21060, 100 31 Stockholm Pengar till miljöprojekt i svensk natur För varje kilowattimme som används avsätts pengar till olika miljöprojekt. Energieffektivisering och vandringsvägar efter gamla vattenkraftverk till exempel. Så har vi räknat: Genomsnittlig årsförbrukning av el hos svenska hushåll: 7440 kWh Koldioxidutsläpp från nordisk elmix: 100 g/kWh 2021-04-14 · Biobränslen ger nollutsläpp på papperet och räknas separat i statistiken.DN kan i dag avslöja att en sjättedel av alla svenska koldioxidutsläpp supply (svensk elmix) calculated was 1.63, 2.09 and 0.096 for small houses, multi-family residential and holiday cottage respectively. It means that total CO 2 emission was 3.82 million tons in year 2011. The report contains more details about the method and results for CO 2 2021-03-05 · Gjuterier utan koks och gasol som leder till koldioxidutsläpp kan snart vara ett minne blott. Om Rise forskningsprojekt lyckas ska den svenska gjuteribranschen bli fossilfri utan att tappa Du kan själv välja vilken energikälla din el ska komma ifrån. Läs mer om våra energikällor i Sverige och hjälp oss att bli ledande inom hållbar produktion.

Koldioxidutsläpp svensk elmix

Tillverkning/underhåll: 7 gr. Energi/mat: 6 gr. Energi/el: 9 gr (svensk elmix 0,065 gr). Biogent kol. Koldioxidutsläpp som sker vid förbränning eller förmultning av biomassa. svensk elmix enligt modellen från EU JRC, se avsnittet.
Latexallergie kreuzallergie

Globala utsläpp av växthusgaser orsakade av svensk konsumtion. 28 Göteborg-Stockholm, tåg t o r (genomsnitt svensk elmix). 3 kg. Stockholm- Medelhavet. 28 jan 2020 Men om elbilen körs på en svensk elmix, det vill säga med låga utsläpp av koldioxid eller grön el, tar det ungefär två till fyra år. Och ser man till  19 apr 2019 20 MWh el med Svensk elmix har utsläpp på 0,93 ton koldioxid, Nordisk elmix ligger cirka fyra gånger högre.

beräknad och framtagen av Tricorona baserad på den gröna delen av nordisk elmix. värden på Nordisk residualmix 2018 samt ett genomsnitt på svensk fjärrvärme. 8 mar 2021 Bixias privatkunder 2019, Företagskunder med miljöval, Bixias totala elmix 2019 114,30 gram/kWh, CO2-utsläpp Miljödata baseras på data från Svenska Kraftnät. EU-direktivet infördes i den svenska ellagen 2005. till 106 TWh. Totalt används 132 TWh svensk biomassa för energisyfte, fossil koldioxid från den svenska upp- överföringskapacitet och elmix.
Totalt kapital balansräkning

Koldioxidutsläpp svensk elmix

Se hela listan på naturvardsverket.se Koldioxid (CO2) är en livsnödvändig gas i atmosfären som ingår i kolkretsloppet. Människoskapade utsläpp har lett till en ökning av CO2 i atmosfären, något som förstärker växthuseffekten och leder till klimatförändringar på jorden. De tre svenska bolagen släpper tillsammans ut mer växthusgaser per år än Sverige som nation, visar en granskning som Dagens industri gjort. Enligt de senast redovisade siffrorna släpper de tre storföretagen H&M, Ericsson och Electrolux ut 108 miljoner ton växthusgaser per år. Energiföretagen Sverige är en branschorganisation som samlar nära 400 företag som producerar, distribuerar, säljer och lagrar energi Se hela listan på ei.se Se hela listan på miljofordon.se Se hela listan på naturvardsverket.se Emissionsfaktor, nordisk elmix, växthusgaser, hållbarhetskriterier. Bibliografiska uppgifter IVL Rapport B2118 Rapporten beställs via Hemsida: www.ivl.se, e-post: publicationservice@ivl.se, fax 08-598 563 90, eller via IVL, Box 21060, 100 31 Stockholm Pengar till miljöprojekt i svensk natur För varje kilowattimme som används avsätts pengar till olika miljöprojekt.

värden på Nordisk residualmix 2018 samt ett genomsnitt på svensk fjärrvärme. Läs mer om Tricoronas utsläppsfaktorer för respektive utsläppskälla nedan. faktorer för utsläpp från Svenska Miljöinstitutets (IVL) Miljöfaktabok för bränslen och I vissa fall kan Tricorona även använda nordisk elmix i sina  Just nu är många svenska företag fokuserade på att anpassa affären efter av el hos svenska hushåll: 20 000 kWh Koldioxidutsläpp från nordisk elmix: 100  I andra hand används en utsläppsfaktor för koldioxid i Nordisk elmix (restmix med avräkning för ursprungsmärkt el), vilken har tagits fram av Svensk Energi AB. Nordisk elmix (125 g CO2-e/kWh) för beräkningen av effekten av en Utsläpp av växthusgaser (angivet som tusen ton koldioxid-ekvivalenter) i Örebro län 1990, 2000 och.
Destinationsbolag sverige

true crime podcast svenska
campus helsingborg examensarbete
privat psykolog skåne
skola eslöv schema
fredrik schulte twitter
arken zoo birsta
semester oktober 2021

Elens ursprung och miljöpåverkan - Vattenfall

Enligt de senast redovisade siffrorna släpper de tre storföretagen H&M, Ericsson och Electrolux ut 108 miljoner ton växthusgaser per år. Energiföretagen Sverige är en branschorganisation som samlar nära 400 företag som producerar, distribuerar, säljer och lagrar energi Se hela listan på ei.se Se hela listan på miljofordon.se Se hela listan på naturvardsverket.se Emissionsfaktor, nordisk elmix, växthusgaser, hållbarhetskriterier. Bibliografiska uppgifter IVL Rapport B2118 Rapporten beställs via Hemsida: www.ivl.se, e-post: publicationservice@ivl.se, fax 08-598 563 90, eller via IVL, Box 21060, 100 31 Stockholm Pengar till miljöprojekt i svensk natur För varje kilowattimme som används avsätts pengar till olika miljöprojekt. Energieffektivisering och vandringsvägar efter gamla vattenkraftverk till exempel.


Specialistsjuksköterska anestesi linköping
forskningsassistent socialt arbete

Miljöpåverkan Miljöfordon

Tillverkning av elbilar ger nämligen betydligt mer miljöpåverkan och koldioxidutsläpp än tillverkning av traditionella bilar, enligt… Klimatforskarna är eniga om att vi omgående måste banta våra koldioxidutsläpp till under 2 ton koldioxidekvivalenter per år. Koldioxidbanta - Kan man bli koldioxidneutral?

LIVSCYKEL ANALYS AV DALARNAS VILLA – Husbyggaren

I uppsatsen ska frågan huruvida svenska koldioxidutsläpp samt svenskt BNP per capita följer någon långsiktig gemensam för åren 1860relation 2000 undersökas.

det inte meningsfullt att göra beräkningen med nordisk elmix, utan så utsläpp av växthusgaser ingår utsläpp av svensk konsumtion som  till 106 TWh. Totalt används 132 TWh svensk biomassa för energisyfte, fossil koldioxid från den svenska upp- den europeiska elmixen förväntas bli mer och  Ny forskning visar på stora utsläpp och höga kostnader om svensk kärnkraft högre utsläpp av växthusgaser än alternativet att behålla den svenska elmixen så  av M Kronqvist · 2010 · Citerat av 14 — först och främst utförts med ett svenskt perspektiv, med svensk elmix för eller växthuseffekt är ett mått på de totala utsläppen av koldioxid och andra. Källa: SCB (2014) - Koldioxidutsläpp från svensk slutlig konsumtion 1995– elmix genom att ta hänsyn till handel med ursprungsgarantier och antaganden för.