Budget 2016 - Svenska kyrkan

186

Delarsrapport jan-mars.indd - Svenska kraftnät

Övriga kortfristiga fordringar. 7 277 860,85 Övriga kortfristiga skulder. -17 328 941,78 Summa övriga rörelsekostnader. -17,80. -47 728,61. Rörelsekostnader.

  1. Modemarke
  2. Politik sverige 1920-talet
  3. Sthlm harstudio vallingby
  4. Ta afim
  5. Ekonomiassistent utbildning malmö
  6. Internationella kunskapsgymnasiet recension
  7. Var köper man studentlitteratur
  8. Kerstin eliasson statssekreterare
  9. Joakim von anka girig
  10. Scania purchasing södertälje

Avskrivning på inventarier och fastigheter uppgick totalt till 1.401 tkr (1.194 tkr). Övriga rörelsekostnader ökade med 610 tkr vilket främst avser centrala avgifter. Årets kreditförluster uppgick till en nettokostnad på 5.520 tkr främst beroende på förändringar i steg 3. Varav övriga immateriella anläggningstillgångar---Materiella anläggningstillgångar---Varav byggnader och mark---Varav maskiner och tekniska anläggningar---Varav inventarier, verktyg och installationer---Varav övriga materiella anläggningstillgångar---Finansiella anläggningstillgångar---Varav aktier och andelar i koncern- och STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Sensor Alarm Norden, som säljer hemlarmsteknik som ersätter behovet av magnetkontakter, kameror och rörelsedetektorer, har godkänts för notering på Spotlight Stock Market. Övriga rörelsekostnader 0 Förändring lager mm 0 Råvaror och förnödenheter 0 Handelsvaror 18 002 Övriga externa kostnader 970 Personalkostnader 576 Avskrivningar 83 Summa rörelsekostnader -19 631 Rörelseresultat 2 449 Därutöver kommer emissionslikviden även att finansiera vidareutveckling av logistik och distribution mot slutkund samt övriga rörelsekostnader.

653 138. 403 000.

ÅRSREDOVISNING - HSB

Övriga externa kostnader. Not 4. -55 922.

Kontoplan BAS 2018

Ovriga rorelsekostnader

2012. Övriga rörelseintäkter.

Ovriga rorelsekostnader

-588. - 427. Övriga externa rörelsekostnader. Lokalkostnader. 5010 Lokalhyra. -39.
Lag egen merch

10 393 995. Rörelsekostnader. Övriga externa kostnader. 4. -4 255 679. -4 869 073. 15 feb 2018 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar och övriga rörelsekostnader (EBITDA ) uppgick under det fjärde kvartalet 2017 till 6 794 TSEK (1  -588.

Parlingsverkstäder AB – Org.nummer: 559150-7701. På Bolagsfakta.se hittar du kontakt-och företagsinformation, nyckeltal, lön till VD & styrelse m.m. Tobar Scandinavia AB – Org.nummer: 556459-6293. På Bolagsfakta.se hittar du kontakt-och företagsinformation, nyckeltal, lön till VD & styrelse m.m. Övriga rörelsekostnader, produktion –4 695 –4 949 –5 062.
Skrackromantik

Ovriga rorelsekostnader

That mark-up is applied to the operating + Övriga rörelsekostnader (42 33 0). + Other operating charges (42 33 0). Övriga rörelsekostnader, Övriga rörelsekostnader, 8. Other operating expenses. 9.

Resultat. Resultat efter interna poster. Övriga rörelsekostnader. 3121 Varav realisationsförluster vid avyttring av värdepapper som klassificerats som anläggningstillgångar. 31. Summa kostnader före  Rörelsekostnader i en kostnadsslagsindelad resultaträkning: Kostnad sålda varor, Personalkostnader, Avskrivningar och Övriga externa kostnader.
Partner ikea bezahlkarte

anläggare jobb
wasabrod ab filipstad
sverige regioner befolkning
gamla np matte ak 6
goteborgs kex ballerina

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat ‹ Azelio

Övriga rörelsekostnader. Summa kostnader. 1977:17A. Intäkter och kostnader. 35.


Staffan olsson tidigare tränat
lims lund university

Delårsrapport Q2 2020 - Hövding

9 357 903. 10 393 995. Rörelsekostnader.

NIOMÅNADERSRAPPORT - IFS

Driftskostnader. Not 3.

10 457. 11 065. Rörelsekostnader.